Lubomír Lichý - kresby

Úvod

Aktuálně

Hřbitovní kvítí

33 použití manžela

33 použití manželky

Murphy pro radiology

Rady pro kočku

Rukověť erektika

Kuchařka

Fšude je krize...

Karikatura

Balady (novinka)

Galerie

Ilustrace

Návštěvní kniha

Knihy Krejčí

Návštěvníků: 47420 / 24

CZIN.eu

Petr Bezruč

Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek patří mezi autory umístěné v seznamu povinné četby, přestože napsal jedinou sbírku básní. A navíc asi nadlouho zůstane zahaleno tajemstvím skutečné autorství jeho sbírky „Slezských písní”, za které byl oslavován a dokonce dostal titul Národní umělec! A co bylo velmi typické pro P. Bezruče bylo samotné předání vyznamenání Národnímu umělci: komise medaili předala básníkovi rychle ve dveřích, protože je nerudný básník dál nepustil. Tuto historku jsem se doslechl ve studentském filmu: Ještěr z Lysé. A to, jestli skutečným autorem je, to bych nechal na bádání literárním vědcům a kritikům. Ale, mezi námi, moc se mi líbily a drtivou většinu z nich jsem neznal. To víte… povinná četba si opět vybrala svou daň!

„Maryčku Magdonovu” i „Ostravu” jsem si ještě mlhavě vybavil ze školních let, ale ostatní básně jsem četl poprvé. Jsou to skvostné příběhy. Tak kupříkladu „Bernard Žár”, kterou mi škola nenabídla (a já „Slezské písně” i ostatní povinnou literaturu obcházel zeširoka) mě chytla za srdce. A tak jsem se pustil do pročítání životopisu Vladimíra Vaška, který na rozdíl od předchozích dvou básníků, které jsem ilustroval, měl lepší genetickou výbavu od rodičů a zemřel v požehnaném věku devadesáti let.

Potěšila mne i zmínka o jeho nelichotivých studijních úspěších a velikán mi byl hned bližší. Matematika, němčina, zpěv a určitě i ostatní předměty se staly nepřáteli výše zmíněného studenta. Přestože usilovně holdoval pitkám s kamarády, studia dokončil a aby vypomohl své matce, která měla co dělat aby uživila rodinu (otec zemřel a matka zůstala sama se šesti dětmi). Vladimír začal pracovat jako písař a potom zakotvil na poště v malém městečku Místek v roli poštovního úředníka. Tam se také seznámil s Ondřejem Boleslavem Petrem, (vášnivým slezským vlastencem) který Petra Bezruče proměnil z nevázaného konzumenta alkoholu a cigaret v zastánce práv chudých slezských lidí. Také v jeho životě se objevila nešťastná láska jako v životě snad každého básníka. Zamiloval se do Maryčky Saganové a později do Dody Bezručové. Tito dva lidé (Petr a Bezručová) dali vzniknout pozdějšímu pseudonymu, pod kterým V. Vašek vystupoval. Oba literáti psali básně a možná to zavdalo příčinu k pochybnostem o autorství Slezských písní. V roce 1893 spáchal O. B. Petr sebevraždu a Vladimír Vašek ztratil svého nejlepšího přítele. V roce 1899 začal V. Vašek posílat své básně do časopisu Čas pod pseudonymem P. B. a pravá identita autora básní byla prozrazena až v roce 1910.

V. Vašek byl dokonce zatčen a obviněn z velezrady za básně oslavující ruského cara, ale nakonec byl obvinění zproštěn (trest smrti se nekonal), protože za iniciálami P. B. byl schován Jan Grmela (neúspěšný básník) žijící v Paříži. Tak byl V. Vašek aspoň stíhán za Slezské písně, ale v roce 1916 ho úřady propustily. Byl shledán nevinným.

Slezské písně vyšly ještě mnohokrát a Vladimír Vašek alias Petr Bezruč se stal opravdovým národním básníkem. Tento krátký vstup do života básníka jistě nemohl nezachytit vše a tak vzhůru na internet. Google ten ví všechno.

Prameny: Wikipedie

Dne: 23.01.2020

Balady

Wolker - objevování po letech

 • Balada z nemocnice

 • Balada o namořníkovi

 • Balada o očích topičových

Bezruč - Malý medailon

 • Slezské písně - skici

Židovská balada

Návštěvní kniha

Grafický design © Ivan Krejčí, web design © David Fabel SvS S.P.Ch.S & J.W.